به‌روز شده در: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۸
گفت‌وگو
آیت الله العظمی علوی گرگانی: نسبت به مسایل فرهنگی اخیر نگرانیم
دیدار شورای سردبیری "خیبرآنلاین" با یک مرجع تقلید
صرف نشستن افراد در کنار رهبری، معیار انتخاب نیست
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با علی‌اصغر زارعی
ناگفته‌هایی از نحوه ورود آیت‌الله مهدوی‌کنی به خبرگان
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(2)
چه کسانی آیت‌الله مهدوی‌کنی را بایکوت خبری کردند؟
گفت‌وگوی‌ "خیبرآنلاین" با حجت‌الاسلام میرلوحی(1)
موضوعات شورا جهت رفع تکلیف مطرح می‎شود
عضو شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با "خیبرآنلاین"
آشنایی با یک خواننده جوان جبهه انقلاب
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با سید مهدی ضامنی
تاثیر دودهه زندگی در آمریکا بر ذهن ظریف
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق کوشکی(2)
سیاستمدار در تراز انقلاب‌ اسلامی نداریم
گفتگوی اختصاصی "خیبرآنلاین" با محمدصادق‌ کوشکی(1)
استراتژی حزب‌الله برای 4 سال پیش رو
گفت‌وگوی خواندنی "خیبرآنلاین" با حسین الله‌کرم
بزرگترین اشتباه سیاسی‌ عمرم رای به خاتمی بود
گفت‌وگوی "خیبرآنلاین" با مهدی کوچک‌زاده (2)
"خیبرآنلاین" - متن بیش از 150 صفحه ای برجام که در وین منتشر شد، به جهت کثرت مطالب و پیچیدگی آنها، به احتمال فراوان باعث شده تا بخش قابل توجهی از مردم کشورمان از مطالعه آن صرفنظر کرده و تنها به تحلیل افراد و رسانه های مختلف بسنده کنند.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی "خیبرآنلاین"، با توجه به اهمیت "متن وین" و توجه به این مساله که خواندن حداقل یکبار آن برای هر ایرانی پیگیر استقلال و پیشرفت کشور در حال و آینده، ضرورتی انکارناپذیر است، بنای آن داریم تا متن کامل آن را به صورت سریالی و طی چند شماره با مخاطبان گرانقدر مورد بازخوانی قرار دهیم.

امید آن داریم تا با همراهی یکایک شما عزیزان در مطالعه این متن، بدون کمترین تحلیلی، اطلاعات خام اولیه درباره آنچه که به نام کشورمان با گروه 1+5 جمعبندی شده، را به دست آوریم. گفتنی است این متن براساس ترجمه وزارت خارجه بازنشر داده می شود. برای مطالعه قسمت قبلی به لینک انتهای همین صفحه مراجعه نمایید.

تعیین محدودیت‌های 8، 10، 15، 20، 25 ساله، بلندمدت و دایمی برای ایران/تغییرات گسترده زیرساختی جهت محدودیت بی‌سابقه در فعالیت‌های هسته‌ای فردو/رآکتور آب سنگین در ایران نخواهد بود

***


ایران و گروه 1+5 اقدامات داوطلبانه زیر را در چارچوب زمانی که جزییات آن در این برجام و پیوست هاي آن تشریح گردیده است، اتخاذ خواهند نمود:

هسته اي

الف- غنی سازي، تحقیق و توسعه غنی سازي، ذخایر

1- طرح بلندمدت ایران برخی محدودیت هاي مورد توافق در مورد همه فعالیت هاي غنی سازي اورانیوم و فعالیت هاي مرتبط با غنی سازي اورانیوم، از جمله برخی محدودیت هاي مشخص در برخی فعالیت هاي خاص تحقیق و توسعه براي 8 سال نخست را شامل می شود که تکامل تدریجی با یک سرعت معقول به سمت مرحله بعدي فعالیت هاي غنی سازي ایران براي اهداف منحصرا صلح آمیز، به نحو موصوف در پیوست 1 را در پی خواهد داشت. ایران به تعهدات داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غنی سازي و تحقیق و توسعه غنی سازي خود که به عنوان بخشی از اعلامیه اولیه ایران در اجراي پروتکل الحاقی ارائه خواهد شد، پایبند خواهد بود.

2- ایران سانتریفیوژهاي IR-1 خود را طی 10 سال از رده خارج خواهد نمود. طی این دوره، ایران ظرفیت غنی سازي خود در نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی سازي اورانیومِ تعداد 5060 سانتریفیوژ IR-1  نصب شده نگه خواهد داشت. سانتریفیوژهاي اضافی و زیرساخت هاي غنی سازي مربوطه در نطنز، تحت نظارت مستمر آژانس، به نحو مشروح در پیوست 1 انبار خواهد شد.

3- ایران تحقیق و توسعه غنی سازي را به شیوه اي که به انباشت اورانیوم غنی شده منتج نشود، ادامه خواهد داد. براي مدت 10 سال، تحقیق و توسعه غنی سازي ایران با اورانیوم صرفا شامل ماشین هاي 4-IR-8 ، IR-6 ،IR-5 ،IR به نحو تشریح شده در پیوست 1 خواهد بود و ایران به نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوري هاي جداسازي ایزوتوپ براي غنی سازي اورانیوم وارد نخواهد شد. ایران به آزمایش دستگاه هاي IR-6 و IR-8 ادامه خواهد داد و در میانه سال هشتم، آزمایش تا 30 دستگاه ماشین IR-6 و IR-8 را به نحو تشریح شده در پیوست 1 آغاز خواهد کرد.

4- از آنجا که ایران قصد دارد سانتریفیوژهاي IR-1 را از رده خارج نماید، به جز نحوه مندرج در پیوست 1 اقدام به ساخت یا مونتاژ سانتریفیوژ نخواهد کرد، و سانتریفیوژهاي از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد نمود. ایران تولید دستگاه هاي سانتریفیوژ پیشرفته را صرفا براي اهداف مشخص شده در این برجام انجام خواهد داد. از پایان سال هشتم و به نحو مندرج در پیوست 1، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه هاي سانتریفیوژ 6-IR و IR-8 بدون روتور (چرخاننده) نموده و تمامی دستگاه هاي تولیدشده را در نطنز، تا زمانی که براساس برنامه بلندمدت ایران موردنیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد نمود.

5- ایران براساس برنامه بلندمدت خود، براي 15 سال، فعالیت هاي مرتبط با غنی سازي اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی سازي نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی سازي اورانیوم خود را تا سقف 3/67 درصد نگه خواهد داشت، و در فردو، از هرگونه غنی سازي اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی سازي اورانیوم و از نگاهداري هرگونه مواد هسته اي خودداري خواهد ورزید.

6- ایران تاسیسات فردو را به یک مرکز هسته اي، فیزیک و فنآوري تبدیل خواهد نمود. همکاري بین المللی از جمله به شکل مشارکتهاي مشترك علمی در حوزه هاي تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد. 1044 ماشین IR-1 در قالب 6 آبشار در 1 بال در تاسیسات فردو باقی خواهد ماند. 2 عدد از این آبشارها به همراه زیرساخت هاي مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد و از جمله از طریق اصلاح مقتضی زیرساخت ها، براي تولید ایزوتوپ هاي پایدار متحول خواهد شد. 4 آبشار دیگر به همراه کلیه زیرساخت هاي مربوطه به صورت ساکن باقی خواهند ماند. کلیه سانتریفیوژهاي دیگر و زیرساخت هاي مرتبط با غنی سازي جمع آوري و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست 1 انبار خواهد شد.

7- طی مدت 15 سال، و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهاي بین المللی کیفیت براي سوخت تولیدي در ایران حرکت می کند، ذخایر اورانیوم خود را در حد 300 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا 3/67 درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی حفظ خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت هاي بین المللی و در عوض دریافت اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین المللی تحویل داده خواهد شد، یا به سطح اورانیوم طبیعی ترقیق خواهد گردید. اورانیوم غنی شده موجود در مجتمع هاي سوخت تولید شده در روسیه یا سایر منابع، براي استفاده در راکتورهاي هسته اي ایران، در زمره این 300 کیلوگرم ذخیره هگزافلوراید اورانیوم فوق الذکر محاسبه نخواهد شد، مشروط بر اینکه شرایط مندرج در پیوست 1 در مورد سایر منابع تامین گردد. کمیسیون مشترك، از جمله از طریق همکاري هاي فنی آژانس به نحو مناسب، از کمک به ایران حمایت خواهد نمود تا سوخت هسته اي تولید شده توسط ایران حائز استانداردهاي کیفی بین المللی گردد. تمامی اکسید اورانیوم باقی مانده غنی شده بین 5 تا 20 درصد به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به سوخت تبدیل خواهد شد. سوخت اضافی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازارهاي بین المللی، در دسترس ایران قرار خواهد گرفت.

ب- اراك، آب سنگین، بازفرآوري

8- ایران براساس طراحی اولیه مورد توافق به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین پیشرفته در اراك با استفاده از سوخت غنی شده تا 3.67 درصد، در قالب یک همکاري بین المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، مبادرت می کند. این راکتور تحقیقات هسته اي صلح آمیز و تولید رادیوایزوتوپ براي مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد. راکتور بازطراحی شده و بازسازي شده اراك پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد. کلیه فعالیت ها براي بازطراحی و ساخت مجتمع هاي سوخت براي راکتور بازطراحی شده، به جز براي نخستین بارگذاري سوخت، در ایران انجام خواهد گرفت. همه سوخت مصرف شده در اراك براي دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد. این مشارکت بین المللی مشتمل بر کشورهاي مشارکت کننده گروه 1+5، ایران و سایر کشورهایی که طرفین ممکن است مشترکا تعیین کنند، خواهد بود. ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راهبري را ایفا خواهد نمود و قبل از روز اجراي توافق، گروه 1+5 و ایران یک سند رسمی منعقد می نمایند که در آن مسئولیت هایی که اعضاي گروه 1+5 برعهده خواهند گرفت، تعریف خواهد شد.

9- ایران در نظر دارد که با روند پیشرفت فنآوري بین المللی در اتکا بر آب سبک براي راکتورهاي تحقیقاتی و تولید برق آینده خود با همکاري گسترده تر بین المللی که شامل تضمین عرضه سوخت لازم می شود، همگام باشد.

10- راکتور آب سنگین دیگر، یا انباشت آب سنگین در ایران براي مدت 15 سال نخواهد بود. همه آب سنگین اضافی براي صادرات در بازارهاي بین المللی عرضه خواهد شد.

11- ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهاي هسته اي تحقیقاتی و برق فعلی و آینده خود را براي نگهداري یا اقدامات بعدي، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو مناسب با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند.

12- به جز فعالیت هاي جداسازي صرفا با هدف تولید رادیوایزوتوپ هاي پزشکی و صنعتی از نمونه هاي تابش دیده اورانیوم غنی شده، ایران به مدت 15 سال وارد بازفرآوري سوخت مصرف شده یا ساخت تاسیسات قادر به بازفرآوري سوخت مصرف شده، یا فعالیت هاي تحقیق و توسعه بازفرآوري که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوري سوخت مصرف شده شود، نخواهد شد و پس از این مدت نیز قصد چنین کاري را ندارد.

ج- شفافیت و اقدامات اعتمادساز

13- ایران، منطبق با اختیارات مربوطه رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجرا می نماید، و در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 اقدام براي تصویب آن را پیش می برد و کد 3/1 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود.

14- ایران «نقشه راه براي رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی براي پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته مربوط به برنامه هسته اي ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (65/GOV/2011) را کاملا اجرا خواهد نمود. اجراي کامل، فعالیت هایی که ایران براساس این نقشه راه برعهده می گیرد تا 15 اکتبر 2015 تکمیل خواهد شد و متعاقبا مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته و حال را به شوراي حکام ارائه خواهد نمود، و کشورهاي عضو گروه 1+5 به عنوان اعضاي شوراي حکام قطعنامه اي را براي اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، بدون خدشه دار ساختن صلاحیت شوراي حکام، به شوراي حکام ارائه خواهند کرد.

15- ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجراي اقدامات داوطلبانه خود براي دوره هاي زمانی مربوطه و نیز اجراي تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست هاي آن نظارت نماید. این اقدامات شامل: حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدي توسط ایران در همه کارخانه هاي تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورها (چرخاننده ها) و بیلوزهاي( اتصالات) سانتریفیوژ به مدت 20 سال؛ استفاده از فنآوري هاي مدرن تائیدشده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی سازي به صورت مستقیم، و مهر و موم هاي الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا براي اطمینان از رفع سریع نگرانی هاي آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال، به شرح ، مندرج در پیوست 1،

16 - ایران به فعالیت هایی که می تواند به توسعه تجهیزات انفجاري هسته اي منجر شود شامل فعالیت هاي متالورژي(فلزکاري) اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست 1، از جمله در سطح تحقیق و توسعه، مبادرت نخواهد نمود.

17- ایران با کانال خریدي که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست 4، آمده و مورد تایید قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود همکاري نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد.

* ادامه "متن وبن" را در روزهای آتی همخوانی خواهیم کرد...
اخبار مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: